Laboratorinių tyrimų teisinė bazė

UAB „Grinda“ Ekologinės priežiūros laboratorija turi Aplinkos apsaugos agentūros 2015 m. sausio 5 d. išduotą leidimą Nr. 1144791 atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus.
 
Teisinė bazė:
  1. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193. Prieiga internetu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/266246e073c311e5906bc3a96c765ff4
  2. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymas. 2002 m. sausio 22 d. Nr. IX-720. Prieiga internetu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7E966DA54042
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. D1-38/ K1-023 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo. Prieiga internetu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/636b2f10a2fa11e4a82d9548fb36f682
  4. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VII-1183 1,3,4 ir 5 priedėlių pakeitimo įstatymas. 2014 m. spalio 7 d. Nr. XII-1195. Prieiga internetu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cc3636f0544111e48329c4b5fc070a74
  5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. VA-61/D-658 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523, FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo. Prieiga internetu:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7F42B2C753AB
  6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. D1-56/ 1K-42 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. D1-370/1K-230 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo pakeitimo. Prieiga internetu: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/77e135b0c68b11e583a295d9366c7ab3
Susisiekite su mumis: 

Rekvizitai

UAB „GRINDA“
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
Įmonės kodas 120153047
PVM kodas LT201530410
Tel.: (8 5) 215 2089
Faks. (8 5) 215 2104
el. p. [email protected]

Administracijos darbo laikas:

I-IV 7.00 – 15.45
V 7.00 – 14.30
Pietų pertrauka:
11.00 – 11.30

Avarinių tarnybų darbo laikas:

I-VII 00.00 – 24.00
Tel.: 1355

Teikiamos paslaugos

Gatvių tiesimas
Miesto avarinė dispečerinė
Lietaus nuotekų tvarkymas
Mechanizmų nuoma

Naudinga informacija

UAB „Grinda“ teikia privalomas miestui paslaugas: Vilniaus miesto gatvių priežiūra žiemą, lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir eksploatavimas, avarinių situacijų gatvėse lokalizavimas, smėlio, sniego ir grunto sąvartynų eksploatavimas ir kt.
Išskleisti