Paslaugų kaina

   Kainos už įmonės teritorijos paviršinio vandens nuvedimą į miesto nuotakyną, paskaičiuotos ir patvirtintos, vadovaujantis Vilniaus miesto Tarybos 1990 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 67 ir įkainių indeksacija iki 2000 metų ir UAB „Grinda“ direktoriaus 2014-08-25 d. įsakymu Nr. V-377:      

Eil. Nr.

 

Pavadinimas

Mato vnt.

 

Galiojanti kaina nuo   2000-01-02 metams,EUR

1

Žaliųjų plotų teritorijos

ha

47,21

2

Užstatytos teritorijos plotas, asfaltuotos gatvės, aikštelės, šaligatviai (toliau - kietos dangos)

 

ha

469,47

3

Žvyruotos gatvės ir aikštelės

ha

132,07

4

Sporto ir žaidimų aikštelės

ha

176,96

5

Geležinkeliai ir rezervinės pramonės teritorijos

ha

88,91

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   Kaina už nuotėkų mėginių laboratorinius tyrimus iš vieno mėginių ėmimo šulinėlio, paskaičiuota vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-322. Mėginių į metus kartai imami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro  2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ .  

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Galiojanti kaina nuo 2013-01-02 EUR

1

Lietaus nuotekų laboratoriniai tyrimai

1 vnt.

66,70

     

  Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės Paslaugų išlaidoms padengti kaina paskaičiuota vadovaujantis LR Aplinkos ministro ir LR Finansų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu No D1-326/1K-117.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Galiojanti kaina nuo 2010-04-22   EUR

1

Išlaidų suma

ha

32,44

 

Administracijos darbo laikas:

I-IV 7.00 – 15.45
V 7.00 – 14.30
Pietų pertrauka:
11.00 – 11.30

Avarinių tarnybų darbo laikas:

I-VII 00.00 – 24.00
Tel.: 1355

Teikiamos paslaugos

Gatvių tiesimas
Miesto avarinė dispečerinė
Lietaus nuotekų tvarkymas
Mechanizmų nuoma

Naudinga informacija

UAB „Grinda“ teikia privalomas miestui paslaugas: Vilniaus miesto gatvių priežiūra žiemą, lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir eksploatavimas, avarinių situacijų gatvėse lokalizavimas, smėlio, sniego ir grunto sąvartynų eksploatavimas ir kt.
Išskleisti