Paslaugų kaina

Kainos už įmonės teritorijos paviršinio vandens nuvedimą į miesto nuotakyną paskaičiuotos ir patvirtintos  vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos 1990 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 67, įkainių indeksacija iki 2000 metų ir UAB „Grinda" direktoriaus 2016-03-03 įsakymu Nr. V-454 „Dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų nuotakyno tinklais ir valymo įrenginiais paslaugų kainų pateikimo":      

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina metams, EUR be PVM

1

Žaliųjų plotų teritorijos

ha

47,21

2

Užstatytos teritorijos plotas, asfaltuotos gatvės, aikštelės, šaligatviai (toliau - kietos dangos)

 

ha

469,47

3

Žvyruotos gatvės ir aikštelės

ha

132,07

4

Sporto ir žaidimų aikštelės

ha

176,96

5

Geležinkeliai ir rezervinės pramonės teritorijos

ha

88,91

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina už nuotekų mėginių laboratorinius tyrimus iš vieno mėginių ėmimo šulinėlio apskaičiuota, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-909 patvirtintais UAB ,,Grinda" atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų indeksuotais įkainiais. Mėginių skaičius nustatatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo":   

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina metams, EUR be PVM

1

Lietaus nuotekų laboratoriniai tyrimai

1 vnt.

73,23

     

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės paslaugų išlaidoms padengti kaina apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.D1-326/1K-117 ir UAB „Grinda"direktoriaus 2016-03-03 įsakymu Nr. V-454 „Dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų nuotakyno tinklais ir valymo įrenginiais paslaugų kainų pateikimo": 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kaina metams, EUR be PVM

1

Išlaidų suma

ha

32,44

 

Susisiekite su mumis: 

Rekvizitai

UAB „GRINDA“
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
Įmonės kodas 120153047
PVM kodas LT201530410
Tel.: (8 5) 215 2089
Faks. (8 5) 215 2104
el. p. [email protected]

Administracijos darbo laikas:

I-IV 7.00 – 15.45
V 7.00 – 14.30
Pietų pertrauka:
11.00 – 11.30

Avarinių tarnybų darbo laikas:

I-VII 00.00 – 24.00
Tel.: 1355

Teikiamos paslaugos

Gatvių tiesimas
Miesto avarinė dispečerinė
Lietaus nuotekų tvarkymas
Mechanizmų nuoma

Naudinga informacija

UAB „Grinda“ teikia privalomas miestui paslaugas: Vilniaus miesto gatvių priežiūra žiemą, lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir eksploatavimas, avarinių situacijų gatvėse lokalizavimas, smėlio, sniego ir grunto sąvartynų eksploatavimas ir kt.
Išskleisti