Teisinė bazė

Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujasi savo darbe Paviršinių nuotekų tinklų paslaugų skyrius, yra šie:

1.  Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seime 2014-06-12, Nr. XII-939. Preiga internetu: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7d4c6120f62411e39cfacd978b6fd9bb

2. Vilniaus miesto  savivaldybės tarybos 2014-12-10 sprendimas Nr.1-2177 „Dėl UAB „Grinda“ skyrimo paviršinių nuotekų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje tvarkytoja“.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimas Nr.990  „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“. Preiga internetu: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/013c4750606111e589fccd6fa118e11c

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-06-23 įsakymas Nr. D1-500 „Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai“. Preiga internetu: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1ce9f4d01f1f11e586708c6593c243ce

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-15 įsakymas Nr. D1-744 ‚Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės“. Preiga internetu: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ed86f230787c11e5b7eba10a9b5a9c5f

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-15 įsakymas Nr. D1-743 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193  „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Preiga internetu: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/266246e073c311e5906bc3a96c765ff4

7. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (aktualūs nuo 2012-10-26). Preiga internetu: www.monitoringas.eu

Susisiekite su mumis: 

Rekvizitai

UAB „GRINDA“
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
Įmonės kodas 120153047
PVM kodas LT201530410
Tel.: (8 5) 215 2089
Faks. (8 5) 215 2104
el. p. [email protected]

Administracijos darbo laikas:

I-IV 7.00 – 15.45
V 7.00 – 14.30
Pietų pertrauka:
11.00 – 11.30

Avarinių tarnybų darbo laikas:

I-VII 00.00 – 24.00
Tel.: 1355

Teikiamos paslaugos

Gatvių tiesimas
Miesto avarinė dispečerinė
Lietaus nuotekų tvarkymas
Mechanizmų nuoma

Naudinga informacija

UAB „Grinda“ teikia privalomas miestui paslaugas: Vilniaus miesto gatvių priežiūra žiemą, lietaus nuotekų tinklų priežiūra ir eksploatavimas, avarinių situacijų gatvėse lokalizavimas, smėlio, sniego ir grunto sąvartynų eksploatavimas ir kt.
Išskleisti